Ahmet Çalık

işadamı

1930 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren bir ailenin ferdi olan Ahmet Çalık, 1981 yılında bu alandaki kişisel girişimlerini başlatmış ve takip eden yıllarda inşaat, enerji, finans, telekom ve madencilik sektörlerindeki yatırımlarla, Türkiye ve yakın coğrafyanın önemli oyuncularından biri olan Çalık Holding’in temellerini atmıştır.

Ahmet Çalık, 1980’li yılların ortalarında Doğu Anadolu’nun ilk büyük özel sektör sanayi yatırımını Malatya’da Gap Güneydoğu Tekstil’i kurarak gerçekleştirmiştir. Şirket bugün dünyanın en büyük 10 premium denim üreticisi arasında yer almaktadır. 1990’lı yıllarda Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte ticari girişimlere başlayan Sayın Çalık, Türkmenistan’da kurduğu tekstil fabrikalarıyla bu ülkelerde ilk yatırım yapan kişilerden biri olmuştur.

1990’lı yılların ortalarında Gap İnşaat’ı yeniden yapılandırarak iş geliştirme faaliyetlerine hız veren Ahmet Çalık, topluma fayda sağlayan projelere odaklanmıştır. Gap İnşaat, özellikle zorlu coğrafyalarda alt yapı ve üst yapı, endüstriyel ve enerji tesisleri, sağlık kompleksi, gayrimenkul geliştirme ve kentsel yenileme projeleri yapımında uzmanlaşarak 100’den fazla önemli projeyi hayata geçirmiştir. Şirket ayrıca, Türkmenistan’ın Avrupa ve Asya arasındaki lojistik gücünün arttırılmasının planlandığı ‘Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı’ projesinin inşasını üstlenmiştir. Gap İnşaat’ın gayrimenkul sektöründeki iştiraki Çalık Gayrimenkul ise ‘Tarlabaşı 360’ projesi ile Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinin verildiği ‘European Property Awards 2013‘te ‘Kentsel Yenileme’ kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

Günümüzün önemli sektörlerinden olan enerji sektörüne 1990’lı yılların ortalarında adım atan Sayın Çalık, bugün ‘Güç Sistemleri’ ve ‘Petrol-Gaz’ olmak üzere iki ana başlık altında faaliyetlerini sürdüren Çalık Enerji’yi kurmuştur. Şirket hâlihazırda Orta Asya bölgesinde toplam 1500 MW’a yakın 7 enerji santrali projesine imza atmıştır. Gardabani projesiyle Gürcistan’daki en büyük EPC müteahhidi unvanına sahip olan Çalık Enerji, Irak’ta toplam kapasiteleri 2000 MW olan iki adet elektrik santralini tamamlamıştır. Çalık Enerji, Türkiye’de toplam kapasitesi 2000 MW’a yakın olan rüzgâr, termik, güneş, doğalgaz ve hidro enerji santrali proje portföyüne sahiptir. Ayrıca Çalık Enerji, Gap İnşaat’la birlikte ENR (Engineering News Record) dergisi tarafından her sene açıklanan ‘Dünya’nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri’ listesinde yer almaktadır.

Çalık Holding, 2010 yılında özelleştirme ihalesi kapsamında YEDAŞ’ı, 2012 yılında Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi’ni (KEDS), 2013 yılında ise ARAS EDAŞ’ı bünyesine dahil ederek elektrik dağıtım sektörüne güçlü bir giriş yapmıştır.

İş hacminin büyümesiyle 1999 yılında finans sektörüne adım atan Ahmet Çalık, Türkiye’de Aktif Bank’ı kurmuş ve Grubun yönetiminde Arnavutluk’un en büyük iki bankasından biri haline gelen BKT’yi devralmıştır. Aktif Bank, aralarında “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” ödülünün de bulunduğu toplam 73 ödül almış, Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği (EFMA) tarafından düzenlenen organizasyonda ‘Aktif Nokta’ projesi ile ‘Fiziki Dağıtım Kanalları’ kategorisinde birincilik elde etmiştir. BKT ise uluslararası finansal piyasaların en saygın dergilerinden biri olan The Banker tarafından verilen ‘En İyi Banka’ ödülünü 2014 yılında beşinci kez kazanmıştır. Aktif Bank’ın faaliyetlerinin ana hatlarını Perakende Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı ve Şehir Bankacılığı oluştururken, para transferlerinden sigortacılığa, kart ürünlerinden kapsamlı kiosk çözümlerine kadar çok geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet vermektedir.

Balkanlardaki en büyük Türk yatırımcılarından biri olan Sayın Çalık, 2007 yılında Arnavutluk’un en büyük sabit telefon işletmecisi ve internet sağlayıcısı ALBtelecom’u satın alarak telekom sektörüne girmiştir. Çalık, 2008 yılında yine Arnavutluk’da GSM pazarına girerek Eagle Mobile’ı kurmuştur.

Türkiye’nin doğal zenginliklerini ekonomiye kazandırmak amacıyla maden sektörüne giren Ahmet Çalık, 2010 yılında Lidya Madencilik’i kurmuştur. Şirket, sahip olduğu saha portföyü ile Türkiye’nin önde gelen madencilik firmalarından biridir. Lidya Madencilik’in Alacer Gold ile ortak olduğu Anagold, Türk madencilik sektöründeki ilk büyük uluslararası iş birliğidir.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde katma değer üretmek ve bulunduğu coğrafyaları zenginleştirmek gayesiyle hareket eden Sayın Çalık, 1997 yılında tüm Grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla Çalık Holding’i kurmuştur. Bugün Holding; tekstil, enerji, inşaat ve gayrimenkul, finans, telekom ve madencilik olmak üzere 6 ana sektörde, yaklaşık 27 bin çalışanı ile 17 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Holding, ‘Emerging Markets Global Player‘ 2010 raporuna göre yurtdışında yatırım yapan en büyük 5 Türk grubundan biridir.

Dünyadaki hidrokarbon (petrol ve gaz) kaynaklarının yüzde 60’ına sahip ve finansal kaynaklar açısından zengin ülkelerin yer aldığı Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyaya odaklanmış bir iş modelini benimsemiş olan Holding’in 2014 yıl sonu itibariyle konsolide aktif büyüklüğü 7,5 milyar Amerikan Dolarına ulaşmıştır.

ENGLISH BIOGRAPHY

As a member of a family involved in the field of textile since the 1930s, Ahmet Çalık initiated his personal investments in the same sector in 1981, In the following years with the investments in construction, energy, finance, telecom, and mining sectors, he laid foundations of Çalık Holding, one of the important players of Turkey and the nearby geographic area.

Ahmet Çalık realized the first large-scale private sector investment in Eastern Anatolia by establishing Gap Güneydoğu Tekstil in Malatya in mid-1980s. Today the Company is among the 10 largest premium denim manufacturers of the world. Following the independence of Turkic Republics in 1990s, Mr. Çalık commenced establishing business operations, namely textile factories, in Turkmenistan and is recognized as one of the pioneer investors in Central Asia.

Mr. Çalık restructured Gap İnşaat in mid-1990s and increased the project development operations, focusing on the projects that create added value for the community. Gap İnşaat specialized in infrastructure-superstructure, industrial and energy facilities, health complexes, luxury residence constructions particularly in difficult-to-work-in geographies, has launched over 100 significant projects. The Company also undertook the project of “Turkmenbashi International Sea Port”, a project expected to elevate the position of Turkmenistan as a logistics hub between Asia and Europe. Meanwhile, Çalık Gayrimenkul, the affiliate of Gap İnşaat in the real estate sector was awarded first place in the category of urban renewal with its “Tarlabaşı 360” project by one of the most prestigious awards ceremony of Europe, European Property Awards in 2013.

Recognizing the rising trend of the energy sector early on, Mr. Çalık has established Çalık Enerji and commenced operations in 1990s. The Company continues its business activities separated in two main fields, “Power systems” and Petroleum-Gas”. Çalık Enerji has signed onto 7 power plants at approximately 1,500 MW in total in Central Asia. Named the largest EPC contractor in Georgia with its Gardabani Project, Çalık Enerji has delivered two power plants at 2000 MW in Iraq. The Company holds a business portfolio, covering wind, thermal, solar, natural gas, hydro power plants with a total capacity of 2000 MW in Turkey. Çalık Enerji along with Gap İnşaat was ranked in the “The Top 250 Global Contractors” list, announced every year by ENR (Engineering News Record) magazine.

Çalık Holding marked a strong entry into energy distribution sector, following the acquisition of YEDAŞ in 2010, Kosovo Electricity Distribution and Supply (KEDS) in 2012, and ARAS EDAŞ in 2013.

Upon the growth in the business volume, Ahmet Çalık stepped into the finance sector and established Aktif Bank in Turkey and acquired BKT, which under the Çalık Group management became one of the two largest banks in Albania. Aktif Bank has been awarded with 73 awards and ranked first in the “Physical Distribution” category of EFMA (European Financial Management & Marketing Association) awards with its Aktif Nokta Project, while BKT was named “The Best Bank” for the third time in the last four years by “The Banker”, one of the most respectable international finance magazines. The operations of Aktif Bank mainly focus on Retail Banking, Corporate Banking, Investment Banking and City Banking, with the bank offering services to its customers on a wide spectrum from money transfers to insurance, from card products to comprehensive kiosk solutions.

Mr. Çalık, one of the biggest Turkish investors in the Balkans, entered into telecom sector by acquiring ALBtelecom, Albania’s largest landline telephone operator and internet provider, in 2007. The Company initiated its GSM operator Eagle Mobile in 2008.

Believing that Turkey’s natural resources should be incorporated into economy, Ahmet Çalık established Lidya Madencilik in 2010. The company is one of the leading mining companies in Turkey with its land portfolio. Anagold, a JV company of Lidya Madencilik and Alacer Gold, is the first major international partnership in the Turkish mining industry.

With the purpose of generating added value and enriching the geographies in which the Group operates, Mr. Çalık founded Çalık Holding in 1997 and united all Group Companies under a single roof. Today, Holding is involved in textile, energy, construction, finance, telecom, and mining sectors and operates in 17 countries with around 27,000 employees. According to the 2010 report of “Emerging Markets Global Player” Holding is one of the 5 largest Turkish Groups that leads active investment projects in international markets.

Çalık Holding adopts a business model focused on the geography which holds the 60 percent of the world’s hydrocarbon (Petroleum and gas) resources and spans over the financially wealthy countries including Turkey. As of the year 2014, Holding’s consolidated active size stands at 7.5 billion USD.