Ahmet Fevzi Erdem

milletvekili

din adamı

1885 Şavşat doğumlu olup, Süleyman Bey’in oğludur. Şavşat Müftüsü iken 35 yaşında I.Dönem Batum milletvekili seçilmiştir. Şer’iye ve İrşad Encümenlerinde görev almıştır.