Ahmet Karabacak

yazar, yayıncı, siyaset adamı

1939 yılında Tosya’da doğdu. Beş yaşında ailesiyle İstanbul’a geldi. Çok genç yaşta basın hayatına girdi. 1962-1964 yıllarında Zeren Edebiyat ve Sanat, 1965-1969 yıllarında Millî Hareket, 1977 yılında Ülkücü Kadro dergilerinin sahip ve başyazarlığını yaptı.

Edebiyat çalışmalarında ‘Edip Kemâl’ müstear adıyla hikayeler, pek çok dergi ve gazetede edebiyat, sanat ve siyaset üzerine yazılar yazdı.

Ahmet Arvasî başkanlığında kurulan Türk Gençlik Vakfı’nın önce ikinci başkanlığını, daha sonra başkanlığını yaptı. Millî Hareket ve Türk Kültür yayınevini kurdu. 1965 yılında Alparslan Türkeş’in daveti üzerine siyasete girdi.

Yazdığı yazılar ve siyasi çalışmaları sebebiyle, pek çok dava ile beraber iki defa idamla yargılandı. Hapis ve sürgün cezaları alarak bir süre cezaevinde yattı.

HAKKINDA YAZILANLAR

Milli Hareket (11.1966-12.1971)

“Aylık fikir, sanat, siyaset dergisi” olarak Kasım 1966’da on beş günde bir çıkarılmağa başlandı. 1968 sonlarından başlanarak aylık yayımlandı. Ahmet Karabacak, Rıza Fırtına, Muammer Işın, Fethi Şekercioğlu’nun kuruculuğunda, Istanbul’da çıkarıldı.

Millî hareketin ilk altı sayısı Muammer Işın’ın sahipliğinde çıkarıldı. Daha sonra sahip ve yöneticisi Ahmet Karabacak oldu. Yazı işleri müdürlüklerini de Nail Erhan, Erol Kılıç ve Sakin Öner yaptılar.

Yazarları arasında Ahmet Karabacak, Ahmet Kabaklı, Kemal Cabioğlu, Faruk K. Timurtaş, Muzaffer Özdağ, Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Hikmet Tanyu, Mustafa Yazgan, Sabahaddin Cem, Aclan Sayılgan, Dündar Taşer, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Necmettin Hacıeminoğlu, Galip Erdem, Refik Özdek, Nevzat Yalçıntaş, Osman Yüksel, Mehmet Eröz, Ergun Kaftancı, Yücel Hacaloğlu, Sakin Öner, Niyazi Adıgüzel, Derviş Manizade, Yusuf İmamoğlu, Yılmaz Yalçıner, vb. bulunuyordu.

Millî hareket, siyaseti ön plânda tutarak CKMP, daha sonra da onun yerini alan MHP paralelinde yayın yaptı. Aralık 1971’e kadar düzenli olarak yayımlanan dergi sonradan bazı özel sayılar çıkardı.