Ali Sabri Güney

milletvekili

din adamı

Hacı Ali Sabri Güney

1885 Mut doğumludur. Tarsus Kadısı iken, 35 yaşında I.Dönem İçel Milletvekili seçilmiştir. Adliye Encümeni’nde üyelik yapmıştır. 15.9.1947’de de vefat etmiştir.