Alparslan Açıkgenç

1952 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1974). Yüksek lisansını Üniversity of Wisconsin’de (1978) ve Doktorasını The University of Chicago’da (1983) yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nde yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nde göreve başladı. 1984’de Yardımcı Doçent, 1987’de Doçent ve 1993’te Profesör oldu. 1985’de Chicago Üniversitesinde, 1995-99 arasında Malezya Uluslar arası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde görev yaptı.

Çok sayıda makalesi yanında, Bilgi Felsefesi(1992), Being and Existence in Sadrâ and Heidegger: A Comperati ve Ontology, (Kuala Lumpur, 1992); Kavram ve Süreç olarak Bilginin İslamileştirilmesi (1998) isimli kitapları yayınlandı.

Mukayeseli Düşünce Tarihi
Felsefenin bellibaşlı önemli konuları olan bilgi kuramı, varlık sorunu, metafizik, sosyal felsefe, ahlak felsefesi gibi konularda batı ve İslma düşünce tarihinin bir genel karşılaştırması ele alınacaktır. Karşılaştırmada önemli görülen filozoflar esas alınacak ve bu sorunlara önerdikleri çözümler tartışılacaktır.

Batı Epistemolojisi semineri
Bilgi Kuramı’nın Batı medeniyetinde geçirdiği tarihsel serüven tartışılacaktır. Önemli bilgi kuramları olarak, Eflatun, Aristo, Ibn Sina, Descartes, Hume, Kant ve Heidegger gibi filozofların epistemolojisi incelenecektir.